วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ตรรกะวิบัติ

 https://www.facebook.com/photo/?fbid=114811638119334&set=gm.1363912081128267&idorvanity=504940880358729

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

งดใช้บริการ

  https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3724456 https://www.facebook.com/photo/?fbid=491527119790156&set=a.433526435590225 https:...