วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ดินแดนมลายู

 
เขาว่า   พวกเขาไม่ใช่คนไทย    พวกดาวะหฺบางคนพูดว่า  อย่าใช้คำว่า   "พี่น้องชาวไทย พี่น้องชาวพุทธ" กับพวกกาแฟรฺ  

'อินโดพร้อมบวก!' เมื่อ..มหาเธร์บอกอินโดนีเซียเคยเป็นดินแดนของมาเลย์ 

https://www.youtube.com/watch?v=eQ-9u1qCTXc

มหาเธรฺพูดเข้าไทยอ้อมๆว่าเคยเป็นดินแดนมลายูมาจนถึงคอคอตกระ  
https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2-chongraksat-wittaya-school-pattani-1580067628776221/photos/pcb.5301334403316173/5301334276649519
'อรุณ บุญชม' นำ กอ.กรุงเทพฯ พบ 'ชัชชาติ' หารือ 9 ข้อ 'การ
ศึกษา-ฮาลาล-พหุวัฒนธรรม'

คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพฯ เข้า
พบซัชชาติ เสนอให้ชุมชนมุสลิม กทม.มีส่วนในการพัฒนาเมือง ขอสนับสนุนหการเรียน
จริยธรรมอิสลาม
อิสลามศึกษาในโรงเรียน กทม. จัดอาหารอาลาลในโรงเรียนและโรงพยาบาลกทม.


วันที่ 9 สิงหาคม 2565 ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร นายอรุณ บุญชม ประธาน
กรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะกรรมการอิสลามประจำ
กรุงเทพมหานครจำนวน 30 คน เข้าพบ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร (กทม.) เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร โดยให้
ประชาคมมุสลิมใน กทม. มีส่วนร่วมในการดำเนินการร่วมกับทางราชการ
กรุงเทพมหานคร ในที่ประชุม นายอรุณ ได้นำเสนอข้อหารือ ประกอบด้วย

ขอให้กรุงเทพมหานคร สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาจริยธรรมประจำมัสยิด
ขอให้มีกสน.การพัฒนาหลักสูตร โดยมีการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนสังกัด กทม.
จัดให้มีครัวฮาลาล ในสถานศึกษา และโรงพยาบาลสังกัด กทม.

ขอให้กรุงเทพมหานคร สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาจริยธรรมประจำมัสยิด

ขอให้มีกสนการพัฒนาหลักสูตร โดยมีการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนสังกัด กทม.
จัดให้มีครัวฮาลาล ในสถานศึกษา และโรงพยาบาลสังกัด กทม.
ขอให้กรุงเทพมหนคร พัฒนาร้านอาหารฮาลาลในชุมชน และบาทวิถี ให้มีมาตรฐานและ
ถูกสุขลักษณะกทม.สนับสนุนงบประมาณ ในการนำที่ดินในชุมชนมัสยิดมาใช้ประโยชน์สาธารณะ เช่น สวนหย่อม หรือ ลานกีฬา
ขอส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และสังคมพหวัฒนธรรมในชุมชนมุสลิม
ขอ กทม.ส่งเสริมให้คณะกรรมการชุมชนของกทม.ทำงานร่วมกันกับคณะกรรมการอิสลาม
ประจำมัสยิด และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ระหว่างชาวมุสลิม กับเพื่อนร่วมสังคมต่างศาสนิก

โดยนายชัชชาติ รับจะนำข้อเสนอไปพิจารณา


https://www.facebook.com/photo/?fbid=145784618080135&set=gm.809666923365720จำได้ไหมไอ้เจ้านี่ที่เอาเรื่องไปฟ้องUN
เรื่องปาตานี ถูกรัฐไทยรังแก
นายมูฮำหมัด อาลาดี เด็งนิ
ประธานสมัชชาภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพ(CAP)
และนายฮาซัน ยามาดีบุ เลขาธิการสมัชชาภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพ

ได้ถูกสั่งห้ามจากฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี กรณีไม่ให้ขึ้นเวทีเสวนาสาธารณะ

สมัชชาภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพ(CAP)ร้องเรียนถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) กรณีการคุกคามนักเคลื่อนไหวองค์กรภาคประชาสังคม

วันที่4 สิงหาคม 65 Civil society Assemble For Peace - CAP ได้เผยเเพร่ใบเเจ้งข่าว กรณีสั่งห้ามวิทยากรภาคประชาสังคมไม่ให้ขึ้นเวทีเสวนาสาธารณะ ในกิจกรรมเเคมป์ปิ้งที่สายบุรี

สืบเนื่องจากนายมูฮำหมัด อาลาดี เด็งนิ ประธานสมัชชาภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพ(CAP) และนายฮาซัน ยามาดีบุ เลขาธิการสมัชชาภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพ ได้ถูกสั่งห้ามจากฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี กรณีไม่ให้ขึ้นเวทีเสวนาสาธารณะ ที่จะมีการจัดขึ้นในวันที่ 4 สิงหาคม 2565 บ้านช่องแมว ตำบล ละหาร อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี จัดโดยกลุ่มเยาวชน(PERSATUAN PEMUDA LAHAN) และเป็นสถานการณ์ต่อเนื่องในห้วงเวลาสามเดือนที่ผ่านมา ที่ได้มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับแคมป์ปิ้งของกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ทั้งสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมลักษณะพบปะระหว่างกลุ่มแคมป์ปิ้งจากในพื้นที่และนอกพื้นที่

สำหรับเวทีเสวนาเกี่ยวกับประเด็นการให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่ โดยทางผู้จัดได้มีการเชิญวิทยากรให้มาเป็นผู้เสวนาบรรยายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้การเชิญ นายมูฮำหมัด อาลาดี เด็งนิ ประธานสมัชชาภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพ(CAP) และนายฮาซัน ยามาดีบุ เลขาธิการสมัชชาภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพ เพราะบุคคลทั้งสองคนเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับด้านสิทธิมนุษยชนและการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมกับคนในพื้นที่มาโดยตลอดระยะเวลา 18 ปีที่ผ่านมา กับความขัดแย้งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้/ปาตานี ทางกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่หลาย ๆ องค์กรและนักวิชาการมองว่าการใช้แนวทางแบบสันติ การใช้พื้นที่สาธารณะ(กลาง) เพื่อการสื่อสารที่ดีและให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาแบบการมีสวนร่วมจากทุกภาคส่วน

ดังนั้นนายมูฮำหมัด อาลาดี เด็งนิ และนายฮาซัน ยามาดีบุ จะถูกเชิญให้ไปพูดในงานเสวนาสาธารณะมาโดยตลอด จึงทำให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงมองหรืออ้างว่าบุคคลทั้งสองคนนี้เป็นผู้ที่ปลุกระดมให้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ และนำไปสู่ความแตกแยกในสังคมซึ่งเป็นการกล่าวอ้างมาโดยตลอด จึงทำให้เวลามีการจัดกิจกรรมของกลุ่มต่างๆที่ได้มีการเชิญหรือขึ้นแบนเนอร์รูปภาพทั้งสองคนนี้ก็จะถูกทางเจ้าหน้าที่ความมั่นคงโทรไปสอบถามถึงเรื่องการจัดงานดังกล่าวกับผู้จัดงาน ว่าทำไมต้องเชิญบุคคลทั้งสองนี้มาด้วยขอเปลี่ยนแปลงได้ไหมไปเป็นคนอื่นแทน หรือมีในลักษณะไม่อนุญาตห้ามจัดกิจกรรมทั้งหมดเลยถ้ายังคงที่จะให้บุคคลทั้งสองขึ้นพูด ซึ่งก็ทำให้ส่งผลกับกิจกรรมหลาย ๆ กิจกรรมที่เตรียมตัวแล้วต้องยกเลิกไปโดยไม่ทราบถึงเหตุผลที่ดี และบางกิจกรรมก็พยายามยืนยันที่จะจัดต่อไป แต่ก็มีเจ้าหน้าที่ความมั่นคงขออย่าให้พูดในบางประเด็นเช่น โรงไฟฟ้าจะนะ,โรงโม่หินลาเมาะ ศรีสาคร และอื่นๆเป็นต้น

ปรากฏการณ์เช่นนี้จึงเป็นการคุกคามลักษณะจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอย่างเห็นได้ชัด และในการที่จะพูดสื่อสารและแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างจากรัฐ การแสดงถึงจุดยืนถึงความเป็นตัวตนในรูปแบบเชิงอัตลักษณ์ ภาษา และการสร้างความรักให้ตระหนักถึงคุณค่าในการรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในพื้นที่ เป็นสิ่งที่ถูกปิดกั้นไม่ให้มีการพูดและให้ประชาชาชนได้รับรู้และเข้าใจอย่างแท้จริง การกระทำลักษณะของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะในห้วงสองสามเดือนที่ผ่านมาเท่านั้น และไม่ใช่แค่กับสองคนนี้ แต่เป็นการปฎิบัติที่สืบทอดต่อเนื่องกันมาโดยตลอด เพราะแว่นการมองของฝ่ายความมั่นคงถือว่ารูปแบบนี้ยังสามารถใช้ได้ผลแม้ว่าจะเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนก็ตาม แต่เป็นการยกกล่าวอ้างถึงความมั่นคง ยุยงปลุกปั่น สร้างความแตกแยกในสังคม โดยมีกฎหมายพิเศษทั้งสามฉบับมารองรับกับคำกล่าวอ้างเหล่านั้นเพื่อความชอบธรรมในการปฎิบัติที่ชอบด้วยกฎหมาย

ปัจจุบันการพูดคุยสันติภาพมีแนวโน้มที่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นสามารถที่จะคลี่คล้ายปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ได้บ้าง แต่กลับกันในพื้นที่ความตึงเครียดยังคงเหมือนเดิมหรืออาจจะถอยไปหลังมากขึ้นจากการปฎิบัติการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ว่าจะเป็น การปะทะวิสามัญ การปิดล้อมตรวจค้น การเก็บดีเอ็นเอ การคุกคามนักกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น ยังคงมีเหมือนเดิมและเพิ่มขึ้นอย่างผิดสังเกต

ในการนี้สมัชชาภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพ(CAP) ขอให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการชี้แจ้งเหตุผลและการใช้อำนาจตามข้อกฎหมายใดที่ไม่ให้นักเคลื่อนไหวองค์กรภาคประชาสังคมขึ้นพูดบนเวทีสาธารณะด้วยลายลักษณ์อักษร

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1430261724127063&set=gm.1054981885134463

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลัทธิแก้

 

เป็นหนึ่งในวิธีของเผด็จการเขาทำ  ซึ่งทำให้คนรุ่นหลังๆๆไม่รู้ประวัติศาสตร์ ไม่รู้ว่ามีอะไรเคยมีเคยเป็นในสังคมของตน
เล่าเรื่องจีนแบบเบาๆ
ไม่เคยไปจีนหรอกนะ แต่สมัยอยู่ป่า ผมอยู่เขต 8 เชียงราย ซึ่งเดินข้ามดอยผาหม่น (ภูชี้ฟ้า) ไปก็คือเขตลาว
เดินครึ่งวัน ผ่านดงกล้วย (ดงทาก) จะถึงท่าเรือกวนตืน ซึ่งล่องแม่น้ำโขงลงมาจากจีนได้โดยตรง
เขต 8 จึงเป็นเขตที่อุดมสมบูรณ์ที่สุด ในแง่ส่งกำลังบำรุง
(แต่ลำบากที่สุดในแง่อาหารการกินเพราะเขตเล็กคนเยอะ) ของที่ส่งมาจากจีนไม่ใช่แค่อาวุธ เสื้อผ้า ยา หมูกระป๋อง บุหรี่จีนยังมีเลย จินซาเจียง ซานชิ แต่ต้องซื้อซองละ 50 สตางค์ (เงินเดือน ทปท.15 บาท) โคตรจืด สู้ยาเส้นม้งไม่ได้ หอมเข้มใบยาเหนียวหนับ บุหรี่จีนแค่เอามาดูดสลับ

เขต 8 มีวารสารจีน หนังสือจีน ทั้งภาษาจีนภาษาไทย ผลงานสำนักพิมพ์ภาษาต่างประเทศปักกิ่ง (ภาษาโคตรดี สละสลวย คงเรียนมาจากผู้ลี้ภัยไทยรุ่นกุหลาบ สายประดิษฐ์)
ตอนที่เราเข้าป่า 6 ตุลา 2519 ในจีนคือวันโค่นแก๊งสี่คนพอดี
ฉะนั้นมันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในจีน แบบกวาดล้างสะสางกันเป็นยกๆ
ภาพที่มักเห็นในนิตยสารจีน (รายเดือน) คือภาพสหายนำ ยืนเรียงกันเป็นแถวในงานพิธี
แต่พอกวาดล้างกันที มันก็จะลบภาพ แบบยืนเรียงแถว 10 คน โดนลบไป 3 คน 5 คน ไอ้พวกลัทธิแก้
ผมนี่หัวร่อก๊าก (ตั้งแต่ตอนนั้น) มีภาพหนึ่ง จาก 10 เหลือ 5 คน เข้าใจว่าคนหนึ่งคือเติ้งอิ่งเชา เมียโจวเอินไหล แก่มากแล้วต้องมีคนพยุง
ผมบอกว่าถ้ามึงลบกันแบบนี้ ไปๆ มาๆ ก็ลบหมดเหลือแต่คนพยุง เพราะจะเหลือคนเดียวที่ไม่เคยทำอะไรผิดเลย ชนชั้นกรรมาชีพตัวจริง

แบบเดียวกัน จีนลบภาพลบประวัติจ้าวจื่อหยาง หลังปราบเทียนอันเหมิน
เด็กจีนโตมาจะไม่รู้ประวัติศาสตร์ ไม่รู้ว่าเหมาเคยมีเมียชื่อเจียงชิง ไม่รู้ว่ามีจอมพลหลินเปียว รูปก็หาไม่เจอ
ถ้าเติ้งเสี่่ยวผิงไม่สามารถกลับมาเอาชนะ หลิวเซ่าฉี เติ้งเสี่ยวผิง เผิงเต๊อะไหว ฯลฯ พวกนี้จะหายไปจากประวัติศาสตร์ ทั้งที่เคยร่วมรบกับเหมา
สมมตินะ สมมติ ถ้าสี่จิ้นผิงผิดพลาดร้ายแรง โดนโค่น พรรคคอมมิวนิสต์จีนก็คงจะลบภาพลบประวัติสี่จิ้นผิงออกหมด
ถ้าคนจีนรุ่นต่อๆ ไป อยากรู้จักสี่จิ้นผิง ก็ต้องแอบใช้กูเกิลค้นวิกิ


วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ประชุมอาเซียนเมียนมา

 


ปัญหาเผด็จการพม่ากับการประชุมhttps://www.facebook.com/PoliticsKalaland/photos/a.442068742664991/1977928232412360/อาเซียนกร้าว! ห้ามรบ.ทหารเมียนมาเข้าร่วมวงถก จนกว่าจะทำให้เห็นว่าแผนสันติภาพคืบหน้า

วันที่ 6 สิงหาคม สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า นายปรัก สุคน รัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชา ในฐานะทูตพิเศษของอาเซียนด้านเมียนมา และเป็นประธานการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่ 55 ที่กรุงพนมเปญ แถลงต่อผู้สื่อข่าวว่า อาเซียนตัดสินใจว่าผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาจะยังคงถูกห้ามไม่ให้เข้าร่วมการประชุมใดๆ ของอาเซียน จนกว่ารัฐบาลทหารจะแสดงให้เห็นว่าได้ทำให้มีความคืบหน้าในแผนสันติภาพ ที่มุ่งยุติวิกฤตความขัดแย้งรุนแรงในประเทศเมียนมา

“รัฐบาลทหารจะต้องกระทำในลักษณะที่แสดงถึงความคืบหน้า แล้วเราจึงจะสามารถดำเนินการตัดสินใจเพื่อแสดงความคืบหน้าได้” นายสุคนกล่าว

ทั้งนี้อาเซียนไม่ได้เชิญผู้แทนฝ่ายการเมืองของรัฐบาลทหารเมียนมาเข้าร่วมในเวทีประชุมของอาเซียน เพื่อเป็นการตอบโต้รัฐบาลทหารเมียนมาซึ่งนำโดยพลเอกอาวุโสมิน อ่อง ลาย ที่ไม่ได้ทำให้มีความคืบหน้าใดๆเกิดขึ้นตามฉันทามติ 5 ข้อ ที่ได้มีการตกลงกันไว้ในที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนเมื่อเดือนเมษายนปีที่ผ่านมา ซึ่งพลเอกอาวุโสมินอ่อง ลาย ได้เข้าร่วมประชุมและบรรลุความเห็นพ้องด้วย

โดยฉันทามติ 5 ข้อดังกล่าว เป็นแผนสันติภาพที่มุ่งยุติวิกฤตความขัดแย้งรุนแรงในเมียนมา หลังจากเกิดเหตุรัฐประหารล้มรัฐบาลพลเรือนของนางออง ซาน ซูจี เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564


ทำเพื่อพระเจ้าhttps://www.facebook.com/thestandardth/photos/a.1725541161072102/3111668139126057/


อิสราเอลโจมตีทางอากาศใส่ฉนวนกาซา ปลิดชีพผู้บัญชาการกลุ่มญิฮาดอิสลาม ด้านกลุ่มฮามาสลั่นจะไม่อยู่เฉย

วานนี้ (5 สิงหาคม) อิสราเอลเปิดฉากส่งเครื่องบินรบโจมตีฉนวนกาซา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 10 ราย รวมถึง เทย์เซียร์ จาบารี ผู้บัญชาการของกลุ่มติดอาวุธญิฮาดอิสลาม และเด็กหญิงวัยเพียง 5 ขวบ ขณะที่จำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่ที่อย่างน้อย 55 ราย ทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว

ยาอีร์ ลาปิด นายกรัฐมนตรีอิสราเอล กล่าวว่า ปฏิบัติการดังกล่าวมีขึ้นเนื่องจากอิสราเอลเผชิญกับภัยคุกคามเร่งด่วนจากกลุ่มญิฮาดอิสลามปาเลสไตน์ (Palestinian Islamic Jihad: PIJ) หลังทางการจับกุมสมาชิกรายหนึ่งของกลุ่มได้เมื่อช่วงต้นสัปดาห์

ในการแถลงข่าวทางโทรทัศน์เมื่อช่วงเช้าวานนี้ ลาปิดกล่าวว่า “อิสราเอลปฏิบัติการปราบปรามผู้ก่อการร้ายอย่างแม่นยำ เพื่อต่อต้านภัยคุกคามเร่งด่วน” พร้อมให้คำมั่นว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อปกป้องประชาชน

กองกำลังป้องกันอิสราเอล (IDF) เปิดเผยว่า ได้โจมตีหลายพื้นที่ที่มีส่วนเชื่อมโยงกับกลุ่ม PIJ ซึ่งรวมถึง Palestine Tower ส่งผลให้มีเสียงระเบิดดังขึ้นต่อเนื่องและมีควันพวยพุ่งออกมาจากอาคาร โดย IDF ประเมินว่า มีสมาชิกกลุ่มติดอาวุธราว 15 รายถูกสังหารในปฏิบัติการครั้งนี้

ภายหลังการโจมตีของอิสราเอล กลุ่ม PIJ ได้ยิงจรวดนับร้อยลูกเข้าใส่อิสราเอลเพื่อเป็นการตอบโต้ แต่ส่วนใหญ่ถูกระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศ Iron Dome สกัดเอาไว้ได้

ซิยาด อัล-นาคาลา เลขาธิการ PIJ กล่าวขณะเยือนกรุงเตหะราน เมืองหลวงของอิหร่าน ว่า “เราจะตอบโต้อย่างรุนแรงต่อการรุกรานครั้งนี้ และจะมีการต่อสู้ที่ประชาชนของเราจะเป็นฝ่ายชนะ” พร้อมกล่าวเสริมว่า “ไม่มีเส้นสีแดงสำหรับการต่อสู้ครั้งนี้... เมืองเทลอาวีฟจะตกอยู่ภายใต้จรวดของกลุ่มต่อต้าน”

ขณะเดียวกันกลุ่มฮามาส ซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์ที่ปกครองฉนวนกาซา กล่าวว่า กลุ่มติดอาวุธจะรวมกันเป็นหนึ่งในศึกการต่อสู้ และจะไม่อยู่นิ่งเฉยแน่นอน

กาซี ฮาหมัด เจ้าหน้าที่อาวุโสของกลุ่มฮามาส กล่าวว่า “ผมคิดว่าอิสราเอลไม่สนใจการไกล่เกลี่ยใดๆ และก็ไม่มีพื้นที่สำหรับไกล่เกลี่ยด้วย ไม่มีพื้นที่สำหรับการเจรจาอย่างสันติ ประชาชนของเรากำลังรอให้กลุ่มต่อต้านปาเลสไตล์ตัดสินใจและตอบโต้”

ด้าน ทอร์ เวนเนสแลนด์ ผู้ประสานงานพิเศษแห่งกระบวนการสันติภาพในตะวันออกกลางของสหประชาชาติ ได้ออกมาเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความอดทนอดกลั้น เพื่อเลี่ยงไม่ให้สถานการณ์รุนแรงขึ้นไปมากกว่าเดิม ท่ามกลางช่วงเวลาที่ทรัพยากรโลกอยู่ในภาวะตึงตัวจากเหตุขัดแย้งที่เกิดขึ้นในภูมิภาคอื่นๆ ของโลก
อิสราเอลถล่มกาซาวันที่สอง ปาเลสไตน์ยิงจรวดตอบโต้นับร้อย
อิสราเอลโจมตีทางอากาศใส่ฉนวนกาซาเป็นวันที่สอง ขณะที่กลุ่มติดอาวุธญิฮาดอิสลามปาเลสไตน์ตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธหลายร้อยลูก แต่ส่วนใหญ่ถูกระบบป้องกันไอออนโดมสกัดของอิสราเอลไว้ได้ ถือเป็นการเผชิญหน้าครั้งรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่สงคราม 11 วันเมื่อปี 2021 โดยอิสราเอลอ้างว่าจำเป็นต้องเปิดฉากโจมตีก่อนเนื่องจากกลุ่มญิฮาดอิสลามกำลังวางแผนโจมตีเร็วๆ นี้ ขณะที่ล่าสุด ทางการปาเลสไตน์ระบุว่า มีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตแล้ว 24 คน และบาดเจ็บกว่า 200 คน จากการปะทะข้ามพรมแดนสองวันที่ผ่านมาสอนให้รบจากรุ่นสู่รุ่น เด็กในค่ายฮามาสวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565

มุสลิมคัดค้านสร้างเจ้าแม่กวนอิม

 


สงขลา:ละหมาดฮายัติ คนครึ่งหมื่น ค้านสร้างเจ้าแม่กวนอินใหญ่ที่สุดในโลก
เมื่อวันที่ 4 ส.ค.เวลาประมาณ 9.00 น. ณ มัสยิดตักญัดุลอาบีดีน หมู่ 1 ตำบลสะกอมอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา นายศักดิ์กรียา บิลแสละ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลาร่วมกับอิหม่ามทุกมัสยิดในจังหวัดสงขลา จัดละหมาดฮายัต เพื่อเป็นการแสดงออกในการคัดค้านไม่ให้มีการสร้างรูปปั้นเจ้าแม่กานอิมในพื้นที่ หมู่ที่ 1ตำบลสะกอมอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา และขอพรจากพระองค์อัลลอฮฺ เพื่อให้เกิดเราะห์มัดเนียะมัด และบารอกัต
ด้าน บาบอฮุสณี บินหะยีคอเนาะ กล่าวว่า นับเป็นกิจกรรมละหมาดฮายัต ครั้งประวัติศาสตร์ของจังหวัดสงขลาที่มีจำนวนคนจำนวนมาก ไม่เคยมีเช่นนี้มาก่อน
ชัดเจนว่าการจะสร้างรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในโลกต้องทบทวน เพราะคนจำนวนมากไม่เห็นด้วยและชัดเจนว่าเบื้องหลังคือนิคมอุตสาหกรรมจะนะ
ชาวบ้านทำป้ายรณรงค์ “ชาวบ้านจะนะ-เทพาไม่ต้อนรับ TPIPP พวกเขาสะท้อนว่า เบื้องหน้าเจ้าแม่กวนอิมเบื้องหลังจะนะเมืองอุตสาหกรรม เพราะทราบดีว่าเบื้องหลังการก่อสร้างครั้งนี้มิใช่ด้วยหัวใจที่ศรัทธาที่บริสุทธิ์ มีทุนใหญ่จีนอยู่เบื้องหลัง
ในเชิงประจักษ์ทุนใหญ่จีนมาดำเนินการการในไทย หวังจะมาฮุบ เศรษฐกิจชุมชน ฮุบทรัพยากรในท้องถิ่น และสามารถยึดแผ่นดินคนในพื้นที่ ได้ในอนาคตซึ่งปัจจุบันเราเริ่มเห็นเชิงประจักษ์จากหลากหลายทั้งบนดินและใต้ดิน
ขอให้รัฐบาลตระหนักถึงความมั่นคงของชุมชน ความมั่นคงทางวัฒนธรรม ความมั่นคงทางทรัพยากรมากกว่าความมั่นคงของทุนต่างประเทศและนายทุนที่ได้รับประโยชน์ หลังจากนี้จะมีกิจกรรมทั้งทางวิชาการและสังคมในการสร้างความเข้าใจต่อเรื่องนี้ต่อเพื่อนต่างศาสนิก เพื่อนร่วมชาติ
อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ มัสยิดตักญีดุลอาบิดีน กล่าวว่า เป็นประวัติศาสตร์มุสลิมสงขลาหลายพันคน (จากทุกมัสยิดในจังหวัดสงขลาซึ่งมีมัสยิดประมาณ 400 กว่ามัสยิด มาร่วมกิจกรรมในวันนี้มัสยิดละ 10 คน นอกจากนี้ยังมีจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม) ละหมาดขอพรต่อพระเจ้า
เป็นการแสดงตนอย่างสันติวิธี คัดค้านการก่อสร้างเจ้าแม่กวนอิม ที่สูงที่สุดในโลกของบริษัทTPIPPในพื้นที่หมู่1 ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป็นการแสดงออกให้ทุกภาคส่วนเห็น หลังจากนี้ขอให้ภาครัฐและบริษัทเอกชนทบทวนโครงการ

https://www.facebook.com/photo?fbid=386941243546342&set=pcb.4805626972871713

มุสลิมอินโดฯ

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565

เป็นหัวหมาดีกว่า
 
เป็นหัวหมา ดีกว่าเป็นหางราชสีห์ 'แรมโบ้' ลั่น ตั้งพรรคใหม่ย้ำจุดยืน ไว้สู้พวกสามนิ้ว สามกีบ เเละดัน 'ลุงตู่' เป็นนายกฯ อีกรอบ

https://www.facebook.com/watch?v=447267213958881วันชนะเว้าสื่อๆ 

https://www.facebook.com/100026833665797/videos/918563832151058


ตอนหาเสียงกราบ


https://www.facebook.com/watch?v=425544522693409
ดินแดนมลายู

  เขาว่า   พวกเขาไม่ใช่คนไทย    พวกดาวะหฺบางคนพูดว่า  อย่าใช้คำว่า   "พี่น้องชาวไทย พี่น้องชาวพุทธ" กับพวกกาแฟรฺ   'อินโดพร้อม...