วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

รธน. สิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนา

 https://www.facebook.com/photo/?fbid=377393657743039&set=gm.2805339153101959

ภาพนี้ เป็นภาพภรรยา และบุตรธิดา ของหะยี สุหลง อับดุลกาเดร์ ในอดีต อายุของภาพ คงจะราวๆ 70 กว่าปี จะเห็นได้ว่า เด็กมุสลิมเมื่อก่อน ทั้งหญิงและชาย เวลาไปโรงเรียนเขาก็แต่งกายตามระเบียบ ตามวัยของตน ไม่เห็นจะต้องคลุมหัว สวมกางเกงขายาว ให้แปลกแยก


https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A

งดใช้บริการ

  https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3724456 https://www.facebook.com/photo/?fbid=491527119790156&set=a.433526435590225 https:...